A home where everything comes with a price tag
!!

Một sự kết hợp tính nữ nho nhỏ để trả lời cho câu hỏi lớn: Đầu Hàng có đồ nữ không ạ? 

___

 

A little girl thingy collab to answer a bigger question: Does Dau Hang serve women clothes?

 

Creative Director: Đầu Hàng (@dauhang.people)

Curators: Đầu Hàng, Saadum (@_saadum), Wthnhi (@wthnhi)

Stylists: Dau Hang, Saadum, Wthnhi

Photographer: Vani (@vanily)

Talents: Wthnhi 

Furniture showcase pop-up by Éponji (@eponji_official)