A home where everything comes with a price tag
!!

Lookbook này được thực hiện trong khoảng thời gian nâng cấp cửa hàng, chuẩn bị cho đợt ra mắt chính thức của Đầu Hàng. Không phải những người mẫu lookbook hay một KOL nào, chúng tôi nghĩ ngay đến những “Người hàng đầu” của cộng đồng thời trang, đặc biệt là thời trang vintage. Họ chọn lọc và style cho bản thân từ chính sào đồ của Đầu Hàng trong một không gian dang dở từ những ngày chưa hình thành.
Đồ sẵn gu, người sẵn chất cộng vốn thời trang dày dặn, họ là chính mình và tụi mình đã có một lookbook chất lượng như thế.

The 1st lookbook was produced during the store’s renovation period, preparing for the official launch of Dau Hang. Not lookbook models or any KOLs, we immediately think of the “ Người hàng đầu” aka “Top People” of the fashion community, especially vintage fashion. They selected and styled themselves from Dau Hang’s own collection in an unfinished space from the days when it was not yet formed.
Fashionable clothes, talented people and seasoned fashion skills, they acted themselves and we had such a quality lookbook, just like that.

 

Photographer: Kai Nguyen
Talents: Thanh Cao, Minh Spot, Phuong Spot, Khoa, Cati, Kim.