A home where everything comes with a price tag
!!

Một chiếc áo ngon sẽ có vị như thế nào?

 

Trải nghiệm hương vị cổ điển của bộ sưu tập mới của Bakes thông qua lookbook cộng tác của chúng tôi. Hai mươi tác phẩm cổ điển từ các tuyển tập của Đầu Hàng được thiết kế với logo Bakes sẽ được trưng bày tại các cửa hàng Bakes. 

 

____

 

What a delicious shirt tastes like? 

 

Experience the vintage taste of Bakes new collection through our collaboration lookbook . 20 vintage pieces from curations of Dau Hang designed with Bakes logo to be displayed at Bakes stores. 

 

Creative Director: The Lab Saigon (@thelabsaigon)

Designers: The Lab Saigon

Curators: Đầu Hàng (@dauhang.people)

Stylists: Tuyết (@xxnow) and Kim (@sshortdari) from Đầu Hàng

Photographer: Khổ Qua Studio (@khoqua.studio)

Talents: Tuyết (@xxnow), Q.Minh (@ha.takingadayoff), Kim (@sshortdari), L.Minh (@probleminh), Vinh (@chuthoaimai), Khoa (@tamvu.biz)